MANO KŪRYBINĖS SAVIRAIŠKOS VIRTUALI PARODA


Galimybė kurti, viena iš nedaugelio žmogui suteiktų duotybių, įgalinančių žmogų tobulėti be jokių ribų. 
Mes visi žinome ir patiriame džiaugsmą, sąžinę, draugystę, būties emanaciją, meilę, bet tuo pačiu mes negalime šių fenomenų suvokti objektyviai t.y. jog vien stebimas jų apibrėžimas negali būti mums patyrimas. Tačiau jie egzistuoja žmonių bendruomenėje, o jų patyrimas konstruoja kiekvieno žmogaus individualybę , kuri niekuomet nestovi vietoje ir yra jos pamatinis dėmuo. Mes bandome atskleisti šią individualybę kito personoje, bet nuolat susiduriame su savi, su savo vidumi. Vertindami "kitą", pirmiausia, mes vertiname save, antriausia - randame kitą, kurį matome nepriklausantį nuo savęs ir vadiname šį patyrimą jo auklėjimų, jo patirtimi, šioms savokoms suteikdami kiekybinę vertę - suteikdami joms gausos arba stokos pavidalą. Psichologija bando, tai apibrėžti "objektyviai" ir jos autoriai įrodė, jog jų pačių patyrimą t.y. sielos patyrimą ir aprašymą galima suderinti su moksliniais tyrimais ir gan lengvai save legitimuoti mokslo pasaulyje, tačiau tai ne svarbiausia. Svarbiau, tai jog šis patyrimas besiveržiantis į mus ir per mus, ne tik papildo ir keičia mus kaip asmenybes, bet ir įkvepia... Aukščiausio įkvėpimo forma, kuriuo mes galime išreikšti save, ateina į ši pasaulį per kūrybą ir paverčia žmogų - Žmogumi. Žmogumi atsiskyrusiu nuo gamtos ir nuolatos ieškančiu savųjų namų per pažinimą ir išraišką... per savęs atspindėjimą kitame ir kito atspindėjimą savyje...


Virtuali nuotraukų paroda 2009-2018 m. I dalis